Monthly: Wrzesień 2014

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

12.09.2014
logo_kancelaria

Konieczność opracowania takiego dokumentu to skutek nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zapisy ustawowe wymagają bowiem uszczegółowienia i wprowadzenia systematyczności realizowanych działań. Przyjęty Program jest dopełnieniem przepisów ustawy i określeniem priorytetów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jego viagra 5mg głównym celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce. więcej >>