Monthly: Kwiecień 2014

Formy przemocy

10.04.2014
logo_kancelaria

Publiczne poniżenia, groźby zastosowania przemocy, zakaz opuszczania domu lub zamykanie w domu, ciągłe krytykowanie, zmuszanie do oglądania materiałów pornograficznych – czyli przemoc psychiczna, to zgodnie z raportem unijnej Agencji Praw Podstawowych o przemocy wobec kobiet w całej Unii Europejskiej, najczęściej występująca forma przemocy w Europie.

więcej >>